• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

KOMUNIKAT O FUNKCJONOWANIU URZĘDU MIASTA KNURÓW

10 Grudnia 2021

W związku z obowiązującym stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w trosce o zdrowie Interesantów Urzędu Miasta Knurów, pracowników Urzędu Miasta Knurów i porządek publiczny, od dnia 13 grudnia 2021r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Knurów podlega ograniczeniu.

W celu załatwienia spraw ważnych i terminowych należy skontaktować się telefonicznie z Urzędem Miasta i ustalić z pracownikiem danej komórki organizacyjnej tryb załatwienia sprawy. Numery kontaktowe: +48 32/339-22-66, +48 32/235-10-17.

Do budynków Urzędu Miasta Interesanci będą wpuszczani pojedynczo, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Każdy powinien mieć maseczkę oraz po wejściu do budynku obowiązkowo zdezynfekować ręce.

Do Urzędu Miasta przy ul. dr. Floriana Ogana 5 można wejść wyłącznie wejściem od strony parkingu, gdzie znajduje się dostęp do windy, natomiast do budynku przy ul. Niepodległości 7 (Ratusz) można wejść wyłącznie wejściem głównym, drzwi od strony parkingu będą zamknięte.

Zaleca się załatwianie spraw przez platformę E-PUAP. Sprawy można również realizować drogą pocztową lub e-mailowo na adres . W budynku przy ul. dr. Floriana Ogana 5 dostępna jest tymczasowa Skrzynka Podawcza, ustawiona przy wejściu od strony parkingu.

Kasa Urzędu Miasta pozostaje otwarta od godziny 745 do zamknięcia Urzędu. Opłaty i podatki można uiszczać na rachunki bankowe Gminy Knurów. Wykaz rachunków dostępny jest na stronie BIP Knurów w Spisie podmiotów w zakładce Urząd Miasta / Rachunek bankowy Gminy Knurów i Urzędu Miasta Knurów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

Uprasza się Szanownych Interesantów o zrozumienie i dostosowanie się do tej niełatwej dla wszystkich sytuacji.

SEKRETARZ MIASTA
Piotr Dudło

Urząd Miasta

do góry