• język migowy
  • BIP
  • EU

Kierunek Przedsiębiorczość.

20 Września 2013

Pod takim tytułem ruszył nowy projekt unijny skierowany do osób bezrobotnych. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. śląskiego (w tym PUP Gliwice) ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z naszego regionu (w tym min. 698 kobiet).

W ramach działań projektowych uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń w wymiarze 40 godz. i doradztwa (4 godz.) z zakresu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej. Planuje się ponadto przygotowanie przez doradców zawodowych Indywidualnych Planów Działania uwzględniających takie aspekty jak: 

  • „Analiza potrzeb klienta”,
  • „Rynek pracy i warsztat edukacyjny”,
  • „Warsztat samopoznania”,
  • „Indywidualna ocena zawodowa”

Kolejnym etapem projektu będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Budżet projektu zakłada udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości 21 662,00 zł na każdą osobę dla co najmniej 1277 uczestników projektu, których wnioski przejdą pozytywnie procedurę weryfikacyjną.Wypłata bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej planowana jest na miesiące marzec - maj przyszłego roku.

Rekrutacja trwać będzie do dnia 26 września br. Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz pozostałe informacje o projekcie dostepne są na stronie projektu.

Informacje można uzyskać też bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach Pl. Inwalidów Wojennych 12 pod numerem telefonu 32 231 18 41 wew. 183 lub 208.

udostępnij
do góry