• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów bliżej Metropolii

4 Maja 2017

Począwszy od 14 kwietnia br. przez dwa tygodnie trwały w Knurowie konsultacje społeczne nad wstąpieniem naszego miasta do związku metropolitalnego. Na specjalnych kartach do głosowania mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię czy są za tym, aby Knurów dołączył do grona gmin, które wejdą w skład nowo tworzonej Metropolii. Głosować można było on line, albo za pomocą papierowego formularza, który należało wrzucić do specjalnej urny, dostępnej na terenie Urzędu Miasta Knurów.

Po zamknięciu głosowania, specjalny zespół skrutacyjny dokonał weryfikacji formalnej kart celem ustalenia wyników głosowania. W pprzeprowadzonych konsultacjach wzięło udział 113 mieszkańców, z czego 109 oddało głosy na tak, tj. za przystąpieniem Knurowa do Metropolii, natomiast 4 głosy były nieważne.

Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji, poświęconej wstąpieniu Gminy Knurów do związku metropolitalnego, radni Rady Miasta Knurów podejmą stosowną uchwałę w tym zakresie, opiniując pozytywnie wolę przystąpienia naszego miasta do Metropolii.

Przypomnijmy, że Sejm i Senat przyjęły, a Prezydent RP podpisał ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Jej treść dostępna jest TUTAJ.

Inicjatywę w tej sprawie, na przestrzeni wielu lat, podjął Górnośląski Związek Metropolitalny, aby stworzyć prawne podstawy dla powstania metropolii. Podpisanie ustawy przez Prezydenta Polski, spowodowało przejście do kolejnego etapu, a mianowicie przygotowanie wniosku o utworzenie związku metropolitalnego, który zostanie złożony przez Radę Miasta Katowice i rozpatrzony przez Radę Ministrów. Przedtem jednak, we wszystkich gminach wskazanych na poniższej mapce zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

W celu zapoznania się ze szczegółami funkcjonowania Związku Metropolitalnego, zachęcamy do pobrania dedykowanej ulotki.


do góry