• język migowy
  • BIP
  • EU

Knurów wyróżniony

27 Czerwca 2014

 Ideą rankingu było wybranie najlepszych miast i gmin w kategoriach dużych, średnich i małych miejscowości oraz najlepszych władz samorządowych. Punkty można było zdobyć za osiągnięcia w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Pod uwagę brane były również aspekty związane z  wprowadzaniem udogodnień w załatwianiu spraw urzędowych przez mieszkańców, czy też kosztami utrzymania administracji.

Jak zaznacza Redakcja, nie korzystano z ogólnodostępnych danych statystycznych, wykorzystywanych w dziesiątkach samorządowych konkursów, lecz przygotowano i rozesłano własne ankiety, które opracowane zostały we współpracy z organizacjami samorządowymi, tj. Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Województw, Związkiem Miast Polskich, Unią Miasteczek  Polskich.

Badaniu i ocenie poddano realizację zadań w latach 2011-2014. Do gmin skierowano kilkadziesiąt pytań skupionych wokół siedmiu kwestii tematycznych. W sytuacjach, gdy miano wątpliwości, Redakcja weryfikowała odpowiedzi, a nawet zdarzyło się kilkukrotnie, że poproszono o ponowne przesłanie niektórych danych. Korzystając z możliwości, jakie daje dzisiaj internet, przeprowadzono także wirtualne podróże po urzędach i miejscowościach i choć nie przyznawano za to punktów, to niejako weryfikacja ta była potwierdzeniem podjętych rozstrzygnięć. W materiale podsumowującym wyniki badań podkreślono również, że analiza ankiet wypełnionych przez najlepszych wykazała, że zwycięzcami mogli zostać tylko ci, którzy uzyskali dobre wyniki we wszystkich badanych dziedzinach.

Z tym większą więc dumą pragniemy poinformować, że Knurów znalazł się w gronie samorządów wyróżnionych i to w dwóch kategoriach: ,,Najlepsze miasta do 100 tys. mieszkańców", gdzie zajął 6 lokatę ex aequo z Jelenią Górą i Legnicą oraz w kategorii prezydentów i burmistrzów miast do 100 tys. mieszkańców, w której Prezydent Miasta Adam Rams uzyskał wysoką 5 lokatę.

 

 
źródło: www.gazetaprawna.pl

 

Pełna lista wyróżnionych opublikowana została w Gazecie Prawnej w dodatku „Samorząd i Administracja” 25 czerwca br.

 

do góry