• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Kolorowe Przedszkole otwiera swoje podwoje

Kolorowe Przedszkole otwiera swoje podwoje

13 Sierpnia 2020

Mając na uwadze potrzeby rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, którzy zgłaszali niewystarczającą ilość miejsc w dotychczasowych placówkach wychowania przedszkolnego w Knurowie, Gmina w 2018 r. zdecydowała się na rozpoczęcie działań, efektem których byłoby uruchomienie nowego przedszkola.

Adaptacja MSP 6

Plan opierał się na koncepcji, aby nowe przedszkole powstało w obiekcie dotychczas użytkowanym przez Miejską Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. S. Batorego. Remont budynku, który rozpoczął się w 2019 r. objął swoim zakresem szerokie prace adaptacyjne, które pozwoliły na udostępnienie 120 nowych miejsc przedszkolnych, w ramach 5 nowych oddziałów. Oprócz tego, nowe przedszkole posiada wystarczające zaplecze, aby przyjąć pod swój dach 6 oddziałów zerówkowych, które do tej pory funkcjonowały na terenie szkół.

Równolegle do prac remontowo-budowlanych, Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie przygotowało w imieniu Gminy Knurów projekt edukacyjny pn. „Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole!”, który otrzymał dofinansowanie unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 807 392,03 zł.

Zapraszamy na otwarcie

Pozyskane pieniądze pozwolą wzbogacić program edukacyjny realizowany na terenie przedszkola oraz zakupić wyposażenie i sprzęt pomocny w pracach z dziećmi. Zanim jednak to nastąpi, nowa placówka oświatowa, która otrzymała nazwę „Kolorowe Przedszkole”, w środę 26 sierpnia br. zostanie symbolicznie otwarta. Uroczystości tej towarzyszyć będą zaproszeni rodzice przyszłych przedszkolaków, przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Knurowa oraz goście z powiatu i województwa. Po symbolicznym przecięciu wstęgi będzie można obejrzeć wyremontowany, nowoczesny budynek przedszkola, zajrzeć do sal i pomieszczeń w których prowadzone będą zajęcia. Obiekt przystosowany jest także do potrzeb osób niepełnosprawnych; w tym celu wykonano podjazdy oraz zamontowano windę.

 

Budynek nowego przedszkola - fot. Krzysztof Jojko

Widok przedszkola od frontu

Korytarz przedszkola - fot. Krzysztof Jojko

Korytarz przedszkola

Sala przedszkolna - fot. Krzysztof Jojko

Sala przedszkolna

udostępnij
do góry