• język migowy
  • BIP
  • EU

Komunikat dla przedsiębiorców

30 Marca 2020

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych prowadzący działalność gospodarczą, która uległa zawieszeniu lub ograniczeniu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez  koronawirus SARS-CoV-2, mogą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową deklarację uwzględniającą zmienioną ilość odpadów powstających na terenie danej nieruchomości w marcu, można przesyłać najpóźniej w terminie do 10 kwietnia br. za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Knurów ul. dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów,

Z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Knurów dla bezpośredniej obsługi, złożenie deklaracji odbywa się  poprzez jej umieszczenie w specjalnym pojemniku zlokalizowanych przy wejściu do Urzędu. Kwota wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest należnością za zadeklarowaną w całym miesiącu ilość odpadów do odbioru.

Kwota  za miesiąc marzec powinna wynikać z rzeczywistej ilości odpadów odebranych do czasu zawieszenia działalności.

W przypadku braku prowadzonej działalności w miesiącu kwietniu dla nieruchomości niezamieszkałych, będzie można złożyć nową deklarację obowiązującą od 1 kwietnia na kwotę 0,00 najpóźniej w terminie do 10 maja. Jednakże ze względów organizacyjnych przedsiębiorcy, którzy w kwietniu nie będą aktywni, proszeni są o  niezwłoczne złożenie deklaracji zerowej.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie ds. Odpadów Komunalnych  pod numerami telefonów 32 339 22 14 lub 32 339 22 45.

 

 do góry