• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Koniec tymczasowego rozkładu jazdy autobusów na (..)

Koniec tymczasowego rozkładu jazdy autobusów na przystanku Szczygłowice-Skrzyżowanie

7 Lutego 2020

Od poniedziałku 10 lutego br. przywrócone zostaną godziny odjazdów autobusów, które obowiązywały przed rozpoczęciem przebudowy skrzyżowania w rejonie ulic Lignozy i Zwycięstwa. To efekt zakończenia prac związanych z budową ronda.

Przypomnijmy, że inwestycja budowy ronda była planowana przez Gminę Knurów już od kilku lat, gdyż dotychczasowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej ul. Zwycięstwa  z drogą powiatową ul.Lignozy należało do bardziej niebezpiecznych, ponadto przy większych opadach atmosferycznych, często było zalewane czy wręcz podtopione. Z uwagi na fakt, iż zarządcą ul. Zwycięstwa jest Województwo Śląskie, a ul. Lignozy Powiat Gliwicki, zaplanowanie terminu realizacji inwestycji uzależnione było od możliwości finansowych obu podmiotów oraz ustabilizowania się sytuacji związanej z występowaniem szkód górniczych w tym rejonie. Wszystkie pozytywne przesłanki zaistniały w ubiegłym roku, dzięki czemu po podpisaniu stosownych porozumień pomiędzy Gminą Knurów, a Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Powiatowych o współfinansowaniu inwestycji, możliwy był wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót.

Plac budowy przekazany został Firmie Usługowo Budowlanej Fil-Bud Zbigniew Ziarkowski z Gliwic w lipcu ubiegłego roku, po czym rozpoczęła się faza budowlana.  W zakres prac wchodziła budowa wysepki wraz z czterema zjazdami, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowego oświetlenia, ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie nowej nawierzchni wraz z oznakowaniem. Dodatkowo, wykonawca prac miał za zadanie wybudować drogę dojazdową dla właścicieli posesji wzdłuż ul. Lignozy umożliwiającą włączenie się do ruchu drogowego.

Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 5 565 000 złotych, a wykonawca zrealizował zadanie przed terminem, wyznaczonym na czerwiec 2020 roku

Podczas budowy ronda, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Wybudowano m.in. 100-metrowy odcinek tymczasowej drogi z płyt betonowych, który pozwolił utrzymać drożność komunikacyjną tego newralgicznego skrzyżowania na czas remontu. Uległy też zmianie godziny kursowania autobusów ZTM oraz lokalizacja przystanków położonych w rejonie skrzyżowania.

Od najbliższego poniedziałku wprowadzony zostanie docelowy rozkład jazdy dla autobusów, które zatrzymywać się będą na zmodernizowanych przystankach.

W załączeniu rozkład jazdy linii nr 47 obowiązujący od 10.02.2020 r. oraz pismo wprowadzające zmianę rozkładu jazdy oraz zmianę obsługi stanowisk przystanku „Szczygłowice Skrzyżowanie".

 

  Zmodernizowany i estetyczny przystanek z zatoczką autobusową przy ul.Lignozy w kierunku centrum Knurowa

    Przystanek z zatoczką autobusową przy ul.Lignozy w kierunku Szczygłowic osiedla

Rondo przy ul.Lignozy i Zwycięstwa to szósty tego typu obiekt w mieście

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry