• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

31 Października 2017

Kwotę 7 500 złotych przeznaczono w budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie organizacji działań aktywizujących mieszkańców.

Zadanie, które będzie realizowane, jest określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2017 (Uchwała nr XXVI/343/2016 z dnia 28.12.2016 r.) i obejmuje działania aktywizujące mieszkańców.

 Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 15 listopada 2017 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry