• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje nad zmianą nazw ulic

Konsultacje nad zmianą nazw ulic

17 Lipca 2017

W związku z podjęciem przez Sejm RP w ustawy „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” wszystkie samorządy na terenie kraju zobowiązane się do zmiany nazw ulic symbolizujące komunizm, co ma nastąpić do 1 września 2017 r.

Instytut Pamięci Narodowej pismem z dnia 6.07.2017 r. ocenił iż następujące nazwy ulic na terenie Knurowa wypełniają normy przywołanej ustawy lub mogą być rożnie interpretowane i wnioskuje o ich zmianę tj.:

  • ulica Jerzego Ziętka;
  • ulica 26 Stycznia;
  • ulica Jedności Narodowej;
  • ulica I Dywizji Kościuszkowskiej.

W związku z powyższym tutejszy Urząd postanowił zwrócić się do mieszkańców o nadsyłanie swoich propozycji nazw ulic. Propozycje należy przedstawiać za pomocą specjalnego formularza ankietowego on-linie, który dostępny jest do dnia 13.08.2017 r. Ostateczną decyzję o nadaniu nowych nazw ulic podejmie Rada Miasta Knurów.

Ponieważ zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organem upoważnionym do nadawania nazw ulic jest Rada Miasta, ostateczną decyzję o nadaniu nazw ulic, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, podejmą knurowscy radni.


KLIKNIJ W CELU
ZAPROPONOWANIA NOWYCH
NAZW ULIC

do góry