• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje społeczne nad nowym Statutem Miasta

Konsultacje społeczne nad nowym Statutem Miasta

30 Października 2018

Zarządzone na okres od  31 października br. do 14 listopada br. konsultacje z mieszkańcami miasta mają na celu zebranie opinii i uwag na temat zapisów projektu uchwały w sprawie uchwalenia nowego Statutu Miasta Knurów, który zastąpi dotychczas obowiązujący akt prawa miejscowego.  Przypomnijmy, że nad nowym Satutem Miasta pracowała dorażna komisja Rady Miasta Knurów kadencji 2014-2018, która miała za zadanie dostosować ten najważniejszy akt ustrojowy Gminy do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Opinie będzie można zgłaszać na specjalnym Formularzu konsultacyjnym, który należy złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr F. Ogana 5 lub w Biurze Obsługi Rady Miasta przy ul. Niepodległości 7, w godzinach pracy Urzędu albo przesłać pocztą elektroniczną na adres: brm@knurow.pl.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

 

Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy wójta, burmistrza, prezydenta, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego.

 

Do pobrania:

 

Projekt nowego Statutu Miasta Knurów

 

 

Formularzu konsultacyjny

 

 

 Sprawozdanie z konsultacji społecznych (dodano 30.11.2018r.):

udostępnij
do góry