• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

4 Września 2018

W budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7 w dniu 10 wrzesnia br.(poniedziałek) o godz. 15.00 odbędą się konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Knurów.

Przedmiotem spotkania będzie projekt uchwały Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia na terenie Gminy Knurów samorządowego Programu wspierania rodzin wielodzietnych pn. ,,Rodzina 3+" w Knurowie. Konsultowany akt prawa miejscowego jest w istocie tekstem jednolitym i obejmuje wszystkie zmian i poprawki, jakie zaszły w okresie 4 lat, licząc od przyjęcia przez Radę Miasta Knurów Programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Co ważne, nowa uchwała, oprócz waloru porządkującego, zadośćuczyni także ustawie Karta Dużej Rodziny, która nakazuje, aby lokalne programy przyjmowane przez samorządy, działały na podstawie delegacji ustawowej przewidzianej w artykule 27 ust.1 ustawy Karta Dużej Rodziny.

Stanowisko przyjęte podczas konsultacji, przedstawiona zostanie Prezydentowi Miasta w formie opinii, przed skierowaniem projektu uchwały na sesję Rady Miasta Knurów. Zgodnie z harmonogramem sesji stałych, najbliższa sesja odbędzie się 19 września br. 

TUTAJ  dostępne są projekty uchwał.

do góry