• język migowy
  • BIP
  • EU

Konsultacje z radnymi

21 Października 2016

Na zlecenie Urzędu Miasta Knurów powstaje Lokalny Program Rewitalizacji. Od lipca br. kiedy to rozpoczęto pierwsze prace, przeprowadzono diagnozę sytuacji społecznej, infrastrukturalnej oraz przestrzennej poszczególnych rejonów miasta. W wyniku analizy porównawczej, do dalszych szczegółowych badań wytypowano rejon Starego Knurowa, w obszarze którego stwierdzono największe nagromadzenie negatywnych zjawisk.

W kolejnym etapie prac zorganizowano cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których dyskutowano o największych bolączkach trapiących mieszkańców Starego Knurowa, a szczególnie III Kolonii, przedstawiono także plany i zamierzenia Gminy wobec tej dzielnicy. Uwagi i opinie zgłaszane podczas spotakań, a także w formie ankiety dały autorom dokumentu dodatkowy materiał badawczy, który uwzględniony został podczas redagowania tekstu dokumentu.

W miniony czwartek 20 paźdzernika br. przedstawiono dotychczasowy stan prac oraz zaprezentowano roboczą wersję dokumentu radnym Rady Miasta Knurów, dla których zorganizowano specjalne warsztaty. Radni mieli okazję zapoznać się z podstawowymi pojęciami związanymi z procesem rewitalizacji, a także zasadami i wymogami, jakie ustawa o rewitalizacji nakłada na gminy planujące przyjąć Lokalny Program Rewitalizacji.

Spotkanie z radnymi zakończyło piewszą część konsultacji społecznych. Następnym krokiem będzie przedstawienie dokumentu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, których pozytywna opinia warunkuje możliwość przyjęcia Lokalnego Programu rewitalizacji przez Radę Miasta Knurów.

Robocza wersja Lokalnego Programu Rewitalizacji znajduje się tutaj.

     

         

 

udostępnij
do góry