• język migowy
  • BIP
  • EU

Laury Knurowa przyznane.

28 Kwietnia 2011
Laury Knurowa przyznane.

Zapadły już najważniejsze rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji "Lauru Knurowa". Radni na ostatniej sesji zadecydowali, iż to zaszczytne wyróżnienie otrzyma dwóch laureatów, odpowiednio w kategorii osób fizycznych oraz w kategorii instytucji i osób prawnych.

"Laur Knurowa" przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.).

Kandydatów do tegorocznej nagrody „Laur Knurowa” można było zgłaszać w terminie do 31.03.2011 roku. Po weryfikacji formalnej, wszystkie kandydatury były przedmiotem tajnego głosowania radnych podczas sesji w dniu 20 kwietnia br. O wynikach głosowania zgodnie z regulaminem przyznawania Laurów Knurowa decydował fakt otrzymania bezwzględnej liczby ( tj. 50% + 1) głosów spośród obecnych na sali radnych. Po podsumowaniu ilości oddanych głosów, to zaszczytne wyróżnienie przyznano:

  • Marianowi Grzymskiemu- w kategorii osób fizycznych
  • OSP Szczygłowice- w kategorii instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych

Uroczyste wręczenie "Laurów Knurowa" nastąpi jak co roku podczas obchodów Dni Knurowa w czerwcu br.


Sylwetki tegorocznych laureatów dostępne są tutaj:

Marian Grzymski

OSP Szczygłowice

do góry