• język migowy
  • BIP
  • EU

Laury Knurowa rozdane

28 Kwietnia 2010
Laury Knurowa rozdane

Zapadły już najważniejsze rozstrzygnięcia w tegorocznej edycji "Lauru Knurowa". Radni na ostatniej sesji zadecydowali, iż to zaszczytne wyróżnienie otrzyma pięciu laureatów w kategorii osób fizycznych oraz trzech w kategorii instytucji i osób prawnych."Laur Knurowa" przyznawany jest corocznie za wybitne działania rozsławiające miasto lub za działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców miasta w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, służba zdrowia, sport, itp.).


Kandydatów do tegorocznej nagrody „Laur Knurowa” można było zgłaszać w terminie do 31.03.2010 roku. Specjalny zespół złożony z Przewodniczącego Rady Kazimierza Kachla, Wiceprzewodniczących Rady: Barbary Gawlińskiej- Twardawa, Joachima Machulika, a także Przewodniczących Komisji stałych: Jana Trzęsioka, Pawła Kamińskiego, Zbigniewa Wojciechowskiego, Romana Buchty, Jerzego Pacha zarekomendował Radzie Miasta następujące kandydatury w każdej z kategorii:

osoby fizyczne:

  • Eugeniusz Pajączek
  • Grzegorz Nocoń
  • Mieczysław Gołąb
  • Stanisław Rudzki
  • Stanisław Stępień

instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne:

  •  Miejska Szkoła Podstawowa nr. 1
  • NSZZ "Solidarność" KWK "KNURÓW"
  • Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 28 Knurów

Radni po przeanalizowaniu poszczególnych kandydatur w drodze głosowania tajnego zdecydowali o przyznaniu "Laurów Knurowa" 8 spośród 10 zgłoszonych kandydatur. O wynikach głosowania zgodnie z regulaminem przyznawania Laurów Knurowa decydował fakt otrzymania bezwzględnej liczby ( tj. 50% + 1) głosów spośród obecnych na sali radnych.

wyniki głosowania

Szczegółowy protokół z dyskusji nad poszczególnymi kandydaturami opublikowany będzie niebawem w Biuletynie Informacji Publicznej UM Knurów.

Uroczyste wręczenie "Laurów Knurowa" nastąpi jak co roku podczas obchodów Dni Knurowa w czerwcu br.


Sylwetki tegorocznych laureatów dostępne są tutaj.

udostępnij
do góry