• język migowy
  • BIP
  • EU

Miasto przekaże dotację

28 Marca 2014

60 tys. złotych trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z terenu miasta oraz działających w Knurowie,  na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej w roku 2014, dwadzieścia cztery oferty zostały zakwalifikowane do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalna Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Piotra Surówki, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawiła listę beneficjentów wraz z propozycją kwot dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 73/BWP/14 z dnia 25.03.2014r. wybrano następujące projekty:

                                                                 

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji (zł)

1.

PTTK Gliwice – Koło TRION Knurów
ul. Rynek 11
Promocja działalności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych; pt.„Czas nadziei”

  3.000

2.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Knurów ul. Szpitalna 8

Promocja działalności artystyczneji sportowej osób niepełnosprawnych; pt. „Warsztaty teatralne”

3.000

3.

Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10

Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„Ze zdrowiem wśród młodzieży”

1.000

4.

Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10

Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„95- lecie PCK w Polsce”

1.500

 5.

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków Knurów
ul. K. Wielkiego 6

Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„Beskidy przyjazne cukrzykom”

2.000

 6. Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej-Promyczek
Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2
Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.  „Akademia zdrowia ”

2.000

 7.

Towarzystwo Miłośników Knurowa  , Knurów ul. J. Sobieskiego 6   

Edukacja społeczna ; pt. „Wykłady i warsztaty psychoedukacyjne dla mieszkańców Knurowa UTW”

1.300

 8.

Towarzystwo Miłośników Knurowa   Knurów
ul. J. Sobieskiego 6

Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Zumba – metoda aktywizacji mieszkańców”

 

1.000

 

 9. ZHP Chorągiew Śląska  Hufiec Ziemi Gliwickiej Gliwice  Al. Przyjaźni 9 Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Lokalne harcowanie”

2.000

 10. Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa Knurów ul. Dworcowa 38A Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Komputer +45”

4.000

 11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZOR Knurów ul. Szpitalna 8 Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Wycieczki i spotkania integracyjne Emerytów z Knurowa”

4.000

 12. OPZW Katowice Koło Nr 28 Knurów ul. Dworcowa 37D Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Wędkarstwo-nauka, aktywny wypoczynek, współzawodnictwo”

3.000

 13. Stowarzyszenie Fight Club
Knurów ul. Szarych Szeregów
Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Zajęcia z samoobrony dla kobiet i mężczyzn”

3.000

 14. Towarzystwo Miłośników Knurowa Knurów
ul. J. Sobieskiego 6
 Promocja działalności hobbystycznej; pt. „Mój debiut”

600

 

15.

 

Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza Knurów
ul. Wilsona 28

Promocja działalności hobbystycznej; pt. „Wystawa drobnego inwentarza”

1.000

 16. Stowarzyszenie Orkiestra KWK Knurów
ul. Niepodległości 3
Organizacja działań związanych z kulturą  i ochroną dziedzictwa kulturowego; pt.„Knurowska Wiosna Muzyczna”

3.000

 17. SiTG – Izba Tradycji KWK Knurów
Zabrze ul. 3 Maja
Organizacja działań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego

2.100

 18. Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10
Działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców; pt.„Pomoc ubogim mieszkańcom Knurowa”

9.000

 19. Koło Łowieckie Nr 98 Cyranka
Smolnica ul. Bierawki 1
Organizacja działań proekologicznych; pt. „Ekologiczna akcja informacyjno -wychowawcza”

2.000

 20. PZHGP Katowice, Oddział Knurów ul. Szpitalna 9 Promocja działalności hobbystycznej; pt. „Wystawa drobnego inwentarza”

1.600

 21. Gliwicki Klub Filmowy Wrota
Gliwice ul. Bojkowska 12/4
Promocja działalności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych; pt. „Drzwi do normalności – warsztaty filmo- terapii planowej osób niepełnosprawnych”

6.000

 22. Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam
Gliwice ul. Parkowa 5
Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„Kampania społeczna SM”

1.400

 23. Stowarzyszenie Porada
Przyszowice ul. K.Miarki 1
Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt.„Biuro porad obywatelskich”

1.000

 24. Stowarzyszenie Cztery Pory Roku
Knurów ul. Niepodległości 1
Organizacja działań promujących działalność społeczną organizacji pozarządowych pt; „Wolontariusze pokładem dobra w Knurowie”

1.500

                                                                                                                                  Razem: 60 000,00 zł

 

 

do góry