• język migowy
  • BIP
  • EU

Miasto wsparło trzeci sektor

22 Czerwca 2015

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, tym razem  z zakresu organizacji imprez sportowych oraz aktywizacji mieszkańców Knurowa w roku 2015, dziewięć ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania.

Wszystkie oferty były przedmiotem obrad Komisji konkursowej, która po weryfikacji pod względem formalnym oraz zgodności z ogłoszeniem, zarekomendowała Prezydentowi Miasta listę podmiotów wraz z propozycją kwot wsparcia.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 213/BWP/15 z dnia 11.06.2015r. wybrano następujące projekty, przewidziane do realizacji w roku bieżącym:

        

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji (zł)

1.

PTTK Gliwice – Koło TRION Knurów Gliwice ul. Rynek 11

Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Biesiada Trion 2015”

2.000

2.

Fundacja Rozwoju Lokalnego Knurów
ul. Dworcowa 38A

Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Gry i zabawy naszych dziadków”

3.000

3.

Stowarzyszenie Orkiestra KWK Knurów
ul. Niepodległości 3

Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Młodzi Knurowscy soliści z towarzyszeniem orkiestry ”

3.000

4.

Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10

Działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców; pt ,,Pomoc ubogim mieszkańcom Knurowa  w formie żywności, odzieży”

6.000

5.

Spółdzielnia Socjalna Spichlerz Smaków
Knurów ul. Parkowa 5

Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Bank czasu od juniora do seniora”

1.000

6.

Akademia Piłki Nożnej Knurów
ul. B. Prusa 13

Organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym; pt. „ Turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży APN CUP”.

3.000

7.

Uczniowski Klub Sportowy „Eugen” Knurów ul. Jed. Narodowej 5

Organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym; pt. „Otwarty Puchar Śląska Seniorów. Otwarte Mistrzostwa Śląska Juniorów i Juniorek do lat 18 w wyciskaniu sztagi leżąc ”

7.000

8.

Bokserski Klub Sportowy „Concordia”
Knurów ul. Górnicza 2

Organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym; pt. „ Międzynarodowy Turniej Bokserski im. J. Krasnożona w Knurowie.

11.000

9.

Amatorski Klub Biegacza  Knurów
ul. Michalskiego 27

Organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym; pt. „ XXIII Międzynarodowy Bieg Uliczny na 10km oraz XX Mistrzostwa Polski Górników ”.

9.000

 

do góry