• język migowy
  • BIP
  • EU

Nagrody dla strażaków

12 Maja 2020

W siedzibie JRG Knurów odbyła się symboliczna uroczystość uhonorowania wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Okazją do tego było ubiegłotygodniowe święto związane z Dniem Strażaka. Inaczej niż w poprzednich latach, ze względu na ograniczenia dotyczące epidemii koronawirusa, uroczystość miała charakter kameralny, a uczestniczyli w niej oprócz wyróżnionych strażaków, Komendant Miejski PSP w Gliwicach st. bryg. mgr inż. Roman Klecha, kierownictwo JRG Knurów oraz władze samorządowe Knurowa i Pilchowic.

Obecność przedstawicieli samorządów terytorialnych nie była przypadkowa, gdyż to właśnie te dwie gminy zdecydowały się udzielić wsparcia finansowego Straży Pożarnej i przekazać środki finansowe z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy.

W przypadku Gminy Knurów jest to kwota 3 000 zł, która rozdysponowana zostanie pomiędzy trzeba strażakami. Gratulacje wraz z okolicznościowym dyplomem złożył osobiście Prezydent Knurowa Adam Rams.

 

od lewej: Piotr Dudło (Sekretarz Miasta Knurów), Adam Rams (Prezydent Knurowa),
Maciej Gogulla (Wójt Pilchowic), st. bryg. mgr inż. Roman Klecha (Komendant Miejski PSP w Gliwicach)

foto: Przegląd Lokalny

 

Prezydent Knurowa wraz z Sekretarzem Miasta wręczają wyróżnienie kpt. Michałowi Ruteckiemu
foto: Przegląd Lokalny

Strażacy JRG Knurów
foto: Przegląd Lokalny

do góry