• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowa sygnalizacja świetlna

30 Października 2014

O tym, że skrzyżowanie ulicy 1-go Maja z ulicą Wilsona należy do jednych z bardziej niebezpiecznych nikogo nie trzeba przekonywać. Wiedzą o tym zwłaszcza kierowcy, próbujący skręcić w lewo z ulicy Wilsona w godzinach szczytu.

Dlatego też w ubiegłym roku Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicasch, do którego formalnie należy ulica 1-go Maja, podjął kroki zmierzające do wybudowania sygnalizacji świetlnej. W pierwszym rzędzie należało wykonać dokumentację techniczną i projekt organizacji ruchu. Ten zaś był przedmiotem uzgodnień z Policją, która analizowała kwestie bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

Ostatnim etapem było przygotowanie inwestycji do realizacji. Jej koszt finansowany będzie wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Gliwcach i Gminę Knurów, która zgodziła się partcypować w przedsięwzięciu podpisując odpowienie porozumienie o współpracy. Na ten cel w miejskim budżecie zabiezpieczono kwotę 175 tysięcy złotych, która powinna zostać wydatkowane jeszcze w tym roku.

Na razie postawiono nowe słupy, wyfrezowano, a następnie położono asfalt w miejscu, w którym prowadzono roboty ziemne. Do wykonania zostały jeszcze niezbędne prace montażowe związane z instalacją elektryczną oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego. Po próbnym rozruchu i odebraniu wykonanych prac, sygnalizacja powinna zacząć funkcjonować na przełomie listopada i grudnia br.

  

Widoczne są już nowe słupy z sygnalizatorami (stan na koniec ub. tygodnia)

 

do góry