• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowa szansa na zatrudnienie

12 Lipca 2017

Nowa szansa na zatrudnienie to projekt przygotowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Lokalnego w Knurowie oraz Gminę Knurów jako jeden z elementów procesu rewitalizacji, zainaugurowanej w ubiegłym roku cyklem spotkań z mieszkańcami i warsztatami roboczymi z udziałem specjalistów. Spotkania te miały dać odpowiedź na pytanie, jakie działania należy przedsięwziąć, ażeby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym. Niewątpliwie, jednym z takich czynników jest bezrobocie, które szczególnie dotyka osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej np. niepełnosprawnością, biernościa zwodową, czy też brakiem kwalifikacji.

Dlatego też w katalogu działań przewidzianych w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023  znalazł się m.in. projekt mający na celu aktywizację zawodową osób po 30 roku życia, zaliczanych do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych.

Na realizację projektu pozyskano dofinansowanie unijne w wysokości 211 335 zł, dzięki czemu mogła ruszyć rekrutacja, której celem jest zakwalifikowanie do projektu 15 osób z terenu Knurowa. Dla uczestników przygotowano różnorakie formy wsparcia:

          

  • doradztwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe
  • wymagane dla danego kursu badania lekarskie
  • ubezpieczenie NW w trakcie szkoleń
  • egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych

a przede wszystkmi 3-miesięczne staże zawodowe i stypendia za udział w szkoleniach zawodowych i  stażach.

               

Projekt realizowany będzie do końca I kwartału przyszłego roku. Wszelkie informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie przy ul. Dworcowej 38a lub pod numerem telefonu 32 235-96-70, bądź drogą mailową: biuro@fundacja.knurow.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

do góry