• język migowy
 • BIP
 • EU

Nowe rondo już gotowe

17 Listopada 2010
Nowe rondo już gotowe

Dzisiejsze włączenie do ruchu nowego ronda na drodze wojewódzkiej nr 921, a konkretnie - na skrzyżowaniu ul. Niepodległości i ul. Rybnickiej z ul. Wilsona oraz ul. Michalskiego kończy kilkumiesięczne prace przebudowujące jedno z najniebezpieczniejszych miejsc w Knurowie.

W godzinach przedpołudniowych przedstawiciele Urzędu Miasta Knurów, Policji, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego oraz wykonawcy inwestycji i wykonawcy oznakowania dokonali przeglądu wykonanej inwestycji pod względem możliwości dopuszczenia do użytkowania, dzięki czemu kilkumiesięczne utrudnienia w ruchu drogowym zostały usunięte.

Przypomnijmy, iż pierwsze kroki, zmierzające do przebudowy skrzyżowania, podjęto już w 2007 roku, kiedy to w drodze stosownego porozumienia władze samorządowe województwa śląskiego powierzyły gminie opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, we wrześniu 2007 roku została podpisana umowa z firmą A-PROPOL na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy w/w skrzyżowania na rondo.

Koszt opracowania dokumentacji był współfinansowany przez gminę i województwo.

Po zakończeniu prac projektowych w 2008 roku i  uzyskaniu rok później pozwolenia na budowę, w kwietniu br. gmina podpisała z województwem śląskim kolejne porozumienie, tym razem w sprawie powierzenia gminie prowadzenia przebudowy skrzyżowania w oparciu o w/w dokumentację projektową.  

W ramach powyższego porozumienia, ustalono podział kosztów inwestycji, zgodnie z którym gmina wspólfinansowała 20%, natomiast pozostała część pochodziła ze środków województwa. Następnie przystąpiono do przetargu na wyłonienie firmy wykonawczej, którą zostało Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach. Umowa z wykonawcą została podpisana na początku czerwca br. i opiewała na kwotę przeszło 4 milionów złotych.

W ramach inwestycji wykonano następujące prace:

 • budowę ronda wraz z konieczną przebudową ul. Niepodległości, ul. Rybnickiej, ul. Wilsona i ul. Michalskiego

 • budowę chodników wzdłuż ronda

 • budowę ciągu pieszo – rowerowego w rejonie kąpieliska „Zacisze Leśne”

 • budowę ekranu akustycznego od strony kąpieliska „Zacisze Leśne”

 • budowę 2 zatok autobusowych przy ul. Niepodległości

 • przebudowę oświetlenia ulicznego

 • przebudowę kanalizacji deszczowej

 • przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym układem drogowym, w tym:

  • przebudowę sieci elektroenergetycznej

  • przebudowę sieci teletechnicznej

Inwestycja przebudowy skrzyżowania w rondo była długo wyczekiwana przez okolicznych mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego. Z pewnością będzie miała ona istotne znaczenie dla podniesienie poziomu bezpieczeństwa, a dodatkowo wywrze korzystny wpływ na estetykę miasta.

Jak informują przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach jeszcze kilka dni potrwają lokalne utrudnienia na około 120 metrowym odcinku ul. Niepodległości w bezpośrednim sąsiedztwie ronda. Wynikają one z konieczności wykonania przez ZDP na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich rowów odwadniających w pasie drogowym. Jednak jak obiecał inwestor roboty prowadzone będą wyłącznie do godziny 16:00, tak więc w okresie wzmożonego ruchu w godzinach popołudniowych sygnalizacja świetlna, kierująca ruchem wahadłowym, będzie wyłączona.

Przedstawiciele UM Knurów, Policji, ZDW, Urzędu Marszałkowskiego oraz wykonawcy

 podczas przeglądu wykonanej inwestycji (fot. UM Knurów)

Rondo tuż przed odbiorem prac (fot. UM Knurów)

Już za pare dni widok zakorkowanej ul. Niepodległości powinien należeć do przeszłości (fot. UM Knurów)

udostępnij
do góry