• język migowy
  • BIP
  • EU

Nowy parking za ratuszem

6 Maja 2010
Nowy parking za ratuszem
Oddany do użytku parking wykorzystywany jest już przez mieszkańców.
Oddany do użytku parking wykorzystywany jest już przez mieszkańców.

Tuż przed weekendem majowym miał miejsce protokólarny odbiór prac związanych z budową parkingu za Ratuszem przy ul.Niepodległości 7.

Tuż przed weekendem majowym przedstawiciele inwestora tj. Urząd Miasta Knurów oraz przedstawiciele firmy wykonawczej PPUH ,,APM" sp. z o.o. z Rybnika podpisali protokół końcowy z odbioru prac przy budowie parkingu za Ratuszem przy ul.Niepodległości 7. Tym samym dobiegła końca inwestycja pn. ,,Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. Niepodległości 7".

W ramach prac wybudowany został nowy parking o powierzchni 40-arów z przeznaczeniem na 77 miejsc postojowych ( w tym dwa dla kierowców niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych i dwa miejsca dla autobusów. Zatoki do parkowania przedzielają pasy zieleni, na obrzeżach parkingu usytuowano ławki. Całość terenu oświetlają 24 nowoczesne latarnie energooszczędne.Całkowity koszt zadania wyniósł około 1180 000 złotych i finansowany był z budżetu miasta.


Bez wątpienia, uporządkowanie terenu za knurowskim magistratem poprzez stworzenie nowych miejsc parkingowych, z których korzystać będą interesanci UM Knurów oraz odwiedzający chorych w pobliskim szpitalu, było potrzebnym i długo oczekiwanym zadaniem inwestycyjnym. Pierwotnie planowano ukończenie robót w listopadzie ub. roku, jednakże podczas prac wystąpiły problemy ze stabilizacją gruntu (podłoża). Spowodowało to konieczność sporządzenia aneksów do umowy z firmą wykonawczą i wprowadzenie dodatkowego zakresu prac do kosztorysu robót. Dodatkowo na poślizg czasowy nałożyła się także sroga zima, która wymusiła na wykonawcy czasowe wstrzymanie prac.Aktualnie, parking jest już jednak udostępniony dla mieszkańców i przynajmniej w części powinien rozwiązać problemy komunikacyjne w centrum związane z brakiem miejsc do parkowania oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ulicy Niepodległości.

udostępnij
do góry