• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Nowy wymiar kąpieliska w Krywałdzie

Nowy wymiar kąpieliska w Krywałdzie

1 Lutego 2013

Rozstrzygnięto konkurs

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu leśnego Zacisze, ogłoszony w drugiej połowie września ubiegłego roku.

Przypomnijmy, iż zgodnie z założeniami, przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania: „Centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok” – przebudowa i budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w obszarze kompleksu leśnego pomiędzy ulicami: Zwycięstwa – Michalskiego – Niepodległości – potokiem Czarnawka – torami kolejowymi i ul. Nowy Dwór.

Sąd Konkursowy, składający się z przedstawicieli knurowskiego magistratu i niezależnego eksperta-architekta, skorzystał z przysługującego mu - zgodnie z postanowieniami regulaminu - prawa do zmiany wysokości i ilości przyznawanych nagród. Z dwunastu nadesłanych prac Sąd Konkursowy wybrał dwie, którym przyznał równorzędne nagrody po 8 000 zł. Uhonorowane prace proponowały rozwiązania najbardziej zbliżone do oczekiwań Gminy i po wniesieniu korekt mogą stanowić podstawę do opracowania dokumentacji technicznej. Ponadto 5 uczestników konkursu zostało nagrodzonych wyróżnieniem i przyznano im gratyfikację w kwocie po 2 000 zł.

Sąd Konkursowy uznał, że większość prac charakteryzuje wysoki poziom i przedstawia różnorodny, a zarazem ciekawy sposób zagospodarowania terenu, choć wykraczający poza ramy finansowe zadania planowanego przez Gminę do realizacji.

W poszczególnych pracach uwagę przyciągały różnorodne koncepcje i ciekawe rozwiązania. W pracy ARCHIMENTAL S.C. Jerzy Ciba, Janusz Ochota Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na propozycję zagospodarowania części basenowej. Podkreślano urozmaicone formy i kształty basenów z atrakcjami typu: zjeżdżalnia rurowa, mini kaskada, hydromasaże w basenach, parasole wodne oraz łóżka wodne. Istotna była także propozycja wykorzystania 2 istniejących niecek z ich modernizacją.

Koncepcja części basenowej autorstwa ARCHIMENTAL S.C. Jerzy Ciba, Janusz Ochota.

Druga nagrodzona praca, wykonana przez Mrzewa Architekci Robert Mrzewa oceniona została za atrakcyjne i oryginalne rozwiązanie kompleksu leśnego, uwzględniające wydzielenie strefy rekreacji ogólnej, wypoczynku czynnego oraz części cichej dla wędkarzy. W wydzielonych strefach zaproponowano plażę, pomosty dydaktyczne, domki-kryjówki, gastronomię, pomosty dla wędkarzy, wypożyczalnię sprzętu, miejsce na ognisko oraz siedziska. Podkreślano zastosowanie nowatorskiego rozwiązania małej architektury w strefie dydaktycznej, w postacie domków-kryjówek.

Koncepcja kompleksu leśnego autorstwa Mrzewa Architekci Robert Mrzewa.

Zgodnie z zamierzeniami jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej części basenowej. Jednak zanim to nastąpi knurowski magistrat umożliwi mieszkańcom wypowiedzenie się na temat kształtu przyszłego kompleksu. W tym celu, w najbliższym czasie, zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac konkursowych, w czasie której będzie można nie tylko je zobaczyć, ale także skomentować i dodać własne pomysły. O terminie i miejscu przeprowadzenia wystawy poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

   

udostępnij
do góry