• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej

21 Maja 2014

Urząd Miasta Knurów informuje, że w dniach od 26 do 28 maja 2014 roku odbędzie się wywóz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych z terenu zabudowy wielorodzinnej.

Odbiór zostanie przeprowadzony w kolejności określonej w przedstawionym poniżej harmonogramie.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców zabudowy wielorodzinnej wymienionej w harmonogramie, o wystawienie w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu do godziny 6:30 rano wymienionych odpadów w obrębie placyków gospodarczych oraz przed posesję w przypadku kamienic.

Dla osób, które spóźnią się z wystawieniem odpadów nie przewidujemy dodatkowych terminów w ramach prowadzonej akcji.


Wystawione rzeczy nie mogą tarasować dróg, przejść dla pieszych lub utrudniać normalnego funkcjonowania ciągów komunikacyjnych, jak też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mienia.

Nie będą odbierane odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, odpady komunalne niesegregowane i odpady podlegające segregacji.Wszystkie odpady zostaną zebrane przez PP-H-U Komart Sp. z o.o.,  a następnie poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.HARMONOGRAM

ODBIÓRU ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO,

WIELKICH GABARYTÓW ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

 

Rejon

RODZAJ ODPADU

ZSEiE

GABARYTY

NIEBEZPIECZNE

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów

do ul. 26 Stycznia w tym:

Ułanów, Sikorskiego, Ziętka, Szpitalna

Os. Wojska Polskiego I

Os. Wojska Polskiego II

TBS

Rejon III i IV kolonia + zabudowa wielorodzinna ul. Koziełka, Sienkiewicza, Wolności, Dworcowa, Pocztowa, Spółdzielcza

26 maj

26 maj

26 maj

Rejon pomiędzy ul. Kosmonautów do ul. Niepodległości w tym:

ul. 1 Maja 2,6 i TBS 1 Maja,

ul. Szpitalna 20, 22,

ul. Wilsona 22, 45, 96

ul. Niepodległości 10, 26

 

27 maj

 

 

 

27 maj

 

 

 

27 maj

Zabudowa wielorodzinna ul.:

Michalskiego, Powstańców Śl., Zwycięstwa

Oś. Szczygłowice

28 maj

28 maj

 

udostępnij
do góry