• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ogłoszono kolejny konkurs na wsparcie organizacji (..)

Ogłoszono kolejny konkurs na wsparcie organizacji pozarządowych

30 Kwietnia 2015

45 tys. złotych to środki, które zabezpieczono w budżecie miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ponadlokalnych imprez sportowych, działań aktywizujących społeczność lokalną oraz pomocy dla najuboższych mieszkańców w ramach realizacji zadań publicznych. Zgodnie z Programem współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2015 (Uchwała Nr L/724/14 z dnia 22.10.2014r) szczegółowe zadania, na które można składać wnioski obejmują:

 

  • organizacja imprez o zasięgu ponadgminnym (w szczegółności imprezy sportowe)
  • organizacja działań aktywizujących mieszkańców
  • działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców

                         

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 15 kwietnia 2015 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2015 r.

 

Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 2o MAJA 2015 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          

Formularz ofertowy

 

 

do góry