• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ogłoszono przetarg na remont lokali socjalnych

Ogłoszono przetarg na remont lokali socjalnych

30 Marca 2018

Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii, to tytuł projektu, który wpisany został do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Knurów na lata 2016-2023. Jego realizacja wiąże się z przeprowadzoną diagnozą społeczno-gospodarczą obszaru III Kolonii, która wykazała deficyt budownictwa socjalnego, spełniającego współczesne standardy i wymagania techniczne, stawiane tego typu infrastrukturze publicznej.

Kolejnym więc krokiem było przygotowanie wniosku o dofinansowanie unijne, który złożony został w ubiegłym roku przez knurowski magistrat w ramach konkursu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pozyskane środki w wysokości blisko 800 000 złotych pozwoliły na rozpoczęcie etapu projektowania i przygotowania dokumentacji technicznej. Po jej sporządzeniu, przyszedł czas na ogłoszenie przetargu, zadaniem którego jest wyłonienie wykonawcy robót.

Zgodnie z warunkami, termin na składanie ofert wyznaczony zoistał na 16 kwietnia br. a oceniana będzie nie tylko cena, ale także doświadczenie kierownika budowy oraz zaproponowany okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane.

W ramach projektu zakłada się wykonanie kompleksowego remontu wnętrz budynku z wymianą sieci elektrycznej, gazowej, wodnej, wentylacyjnej, osuszenie  ścian i fundamentów budynku, wzmocnienie stropów i konstrukcji dachu. Pracom towarzyszyć będzie termoizolacja z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowanie obejścia wokół budynku, w tym wykonanie nowych podjazdów, chodników, zieleńców oraz miejsc na składowanie odpadów komunalnych.

Efektem prac będzie uzyskanie 8 nowoczesnych lokali socjalnych, w tym 2 przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, które powiększą komunalny zasób mieszkań specjalnych i chronionych. Po zakończeniu fazy inwestycyjnej, rozpocznie się część miękka projektu, w ramach której w oparciu o specjalny program adaptacyjny pn. ,,Aktywni-zaradni", współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, MOPS Knurów wspólnie z Referatem Lokalowym Urzędu Miasta zawierać będą umowy najmu z rodzinami, zakwalifikowanymi do udziału w projekcie.

do góry