• język migowy
 • BIP
 • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Organizacje pozarządowe przed kolejną szansą na (..)

Organizacje pozarządowe przed kolejną szansą na uzyskanie wsparcia.

14 Lutego 2013
Organizacje pozarządowe przed kolejną szansą na uzyskanie wsparcia.

      

Miasto ogłosiło kolejny konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych. Tym razem do wydania jest 59 tys. złotych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki społecznej. Szczegółowe zadania, które będą realizowane zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2013 (Uchwała Nr XXV/389/2012 z dnia 21.11.2012r.) i obejmują:

 • promocję działalności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych,
 • organizację działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 • edukację społeczną,
 • organizację działań aktywizujących mieszkańców,                                              
 • promocję działalności hoobystycznej,
 • organizację działań związaną z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • organizację działań promujących działalność społeczną organizacji pozarządowych,
 • działania związane z rozdziałem żywności w ramach programu PEAD,
 • organizację działań związanych z Ochotniczą Strażą Pożarną,

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od 1 lutego 2013 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2013 r. Formularz ofertowy należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 7 marca 2013r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do końca marca 2013 r. Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

 

ogłoszenie o konkursie
formularz ofertowy

   

udostępnij
do góry