• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ostatni moment do złożenia projektu w ramach Budżetu (..)

Ostatni moment do złożenia projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego

23 Maja 2024

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

• mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
• propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
• w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Budżet Obywatelski Miasta Knurów na 2025 rok wynosi 1 230 000 złotych, z podziałem na:

• 984 000,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „twardych”;
• 246 000,00 zł na realizacje projektów z kategorii zadań „miękkich”.

Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego rozpoczęło się w dniu 06.05.2024 i potrwa do 24.05.2024 r.

Kto może zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego?

Projekty do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Knurów. W przypadku zgłoszenia wniosku przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego do uczestniczenia w procedurze Budżetu Obywatelskiego na etapie składania projektów.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego?

Formularz zgłoszeniowy projektu można pobrać TUTAJ, w siedzibie Urzędu Miasta Knurów (ul. dr. F. Ogana 5).

Kompletne wnioski należy składać w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu Miasta lub wysłać listem na adres Urzędu Miasta Knurów, ul. Dr. Floriana Ogana 5, 44-190 Knurów z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, w terminie określonym w Harmonogramie. W przypadku wysłania wniosku drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Czy Miasto przygotowało spis szacunkowych kosztów inwestycji, które są często realizowane w mieście, np. koszt budowy chodnika?

Tak. Zestawienie znajduje się TUTAJ.

Więcej szczegółów dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Knurów znajduje się na dedykowanej stronie internetowej: https://knurow.budzet-obywatelski.org

plakat informacyjny

Podobne wiadomości:

do góry