• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pieniądze Fundacji JSW trafią do naszego miasta

Pieniądze Fundacji JSW trafią do naszego miasta

4 Października 2019

W 2019 roku przed instytucjami i organizacjami pozarządowymi z naszego regionu stanęła szansa wzięcia udziału w nowej inicjatywie grantowej. Chodzi tu o nowo powstałą Fundację JSW, która działa przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Od końca sierpnia br. zaczęła ona rozpatrywać wnioski oraz przyznawać darowizny na działania wspierające aktywność społeczną w obszarach kultury i tradycji, wypoczynku i rekreacji,nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Z szansy tej skorzystały knurowskie organizacje pozarządowe oraz gminne jednostki organizacyjne, które z myślą o przygotowaniu oferty zajęć aktywizujących naszych mieszkańców, zgłosiły Fundacji liczne pomysły.

I tak decyzją Zarządu Fundacji oraz Rady Fundacji, Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie otrzymało grant w wysokości 92 470,96 zł na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w celu utworzenia pracowni fizyczno-chemicznych w trzech miejskich szkołach podstawowych oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, MOPS Knurów pozyskał 15 000 zł na zajęcia ruchowe dla seniorów, Centrum Kultury 83 950 zł na projekty związane z przyszłoroczną edycją Knurowskich Dni Integracji oraz edukację medialną pn. ,,KinoSzkoła". Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej otrzymało kwotę  wysokości 17 955 zł na organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i młodzieży w rozpoczętym sezonie jesiennym.

Również i organizacje pozarządowe znalazły się na liście beneficjentów Programu. Towarzystwo Miłośników Knurowa otrzymało wsparcie w wysokości 40 000 zł na przygotowanie obchodów upamiętniających postać ks. Koziełka,  natomiast Stowarzyszenie Centrum Terapii Dziecięcej ,,TĘCZA" zasilone zostanie pieniędzmi w wysokości 23 800 zł na rehabilitację dzieci i młodzieży.

 

Więcej szczegółów o programie grantowym znajduje się na stronie Fundacji JSW

 

  Na spotkaniu  z grantobiorcami w siedzibie Fundacji  byli obecni  m.in. przedstawiciele CK w Knurowie (fot. www.fundacjajsw.pl)

  

   Władze Fundacji przedstawiają efekty działania Programu (fot. www.fundacjajsw.pl)

 

 

do góry