• język migowy
  • BIP
  • EU

Pieniądze dla aktywnych

2 Maja 2014

345 tys. złotych Gmina Knurów przekazała już w tym roku na rzecz organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego oraz klubów i stowarzyszeń na dofinansowanie działań z obszaru polityki społecznej, promocji, kultury sportu i rekreacji.

Zgodnie z Programem współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2014, środki publiczne wsparły m.in. takie działania jak: prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży, szkolenia, rehabilitacja i prowadzenie grup wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością, upowszechnianie oraz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki  i rekreacji, organizacja imprez kulturalnych i sportowych o zasięgu ponadgminnym.

W aktualnie ogloszonym konkursie można zdobyć środki (6 000 zł) na prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień.

wniosek ofertOWy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 26 MAJA 2014 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

 


    Ogłoszenie o konkursie ofert   

 

          
do góry