• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pieniądze na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy (..)

Pieniądze na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Knurów

7 Grudnia 2016

Kwotę 78 tys. złotych przeznaczono w projekcie budżetu miasta na dofinansowanie statutowej działalności sportowej przez stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe, a także kluby działające w oparciu o ustawę o sporcie.

Warunkiem dofinansowania jest m.in. prowadzenie działalności statutowej na terenie Gminy Knurów.

Zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Knurów, który przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr. VI/93/2011 z dnia 20.04.2011r. wsparcie można otrzymać m.in. na:

  • pokrycie kosztów przygotowania klubu do rozgrywek (np. koszty wynajmu obiektu i sprzętu, obozy treningowe),

  • sfinansowanie udziału w zawodach i turniejach,

  • zakup sprzętu sportowego, strojów,

  • organizację imprez sportowych na terenie Knurowa

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 15 grudnia 2016r.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do połowy stycznia 2017r. i poprzedzone zostanie powołaniem przez Prezydenta Miasta specjalnej Komisji, składającej się z przedstawicieli Urzędu Miasta, MOSiR oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Komisja ta zajmie się zaopiniowaniem i zaproponowaniem Prezydentowi Miasta wysokości dotacji dla poszczególnych klubów i stowarzyszeń, po czym przygotowane zostaną umowy, szczegółowo regulujące kwestie m.in. związane z rozliczeniem otrzymanych środków finansowych i sporządzeniem sprawozdania z wykonania zadania i wykorzystania dotacji.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

 

   

Wzór wniosku o dotację
 Regulamin przyznawania wsparcia
do góry