• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Pierwsza sesja zwyczajna w tym roku

Pierwsza sesja zwyczajna w tym roku

14 Lutego 2017

Zgodnie z harmonogramem sesji na 2017 rok, pierwsze obrady Rady Miasta Knurów, w ramach sesji zwyczajnych, odbędą się w dniu jutrzejszym 15 lutego br.

Warto przypomnieć, że 25 stycznia br. knurowscy radni obradowali podczas sesji nadzwyczajnej.

Rozpatrzą oni projekty 24 uchwał, wśród których uwagę zwraca przede wszystkim ta poświęcona stanowisku Rady Miasta Knurów dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921, określającemu przyśpieszenie działań związanych z realizacją inwestycji. Rada zwraca m.in. uwagę na fakt, że wspomniana droga jest szlakiem komunikacyjnym łączącym autostradę A1 z gminami ościennymi, a także jest w bezpośrednim sąsiedztwie odcinka zawierającego się w granicach administracyjnych miastach (Urząd Miasta, Szpital, Kopalnia).

Rada podejmie również uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Będą rozmawiać o tym jak umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującej na terenie Knurowa realizację obowiązku szkolnego. Warunkiem do przyjęcia zawartych w uchwale rozwiązań jest pozytywna opinia Śląskiego Kuratorium Oświaty. Po jej otrzymaniu Rada Miasta do 31 marca 2017 r. podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Podczas jutrzejszej sesji będzie również podjęty temat przeprowadzenia nowej formy konsultacji społecznych z mieszkańcami Knurowa dotyczących budżetu Miasta Knurów.

Pozostałe uchwały dotyczą zmian w budżecie miasta i związane są z bieżącą gospodarką finansową miasta.

Początek sesji o godzinie 15.00 w budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Niepodległości 7.

Treść uchwał znajduje się tutaj.

udostępnij
do góry