• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Plan pracy Rady Miasta Knurów na 2017 rok.

Plan pracy Rady Miasta Knurów na 2017 rok.

2 Stycznia 2017

Na ostatniej sesji, która miała miejsce w grudniu, poznaliśmy plan pracy Rady Miasta i komisji stałych w roku bieżącym.

Na podstawie odpowiednich zapisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Knurów, Rada Miasta na przedświątecznej sesji podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2017 rok.

Zgodnie z tym dokumentem radni utrzymali obowiązującą dotychczas regułę zwoływania sesji zwyczajnych w odstępie dwumiesięcznym. Wyjątek nastąpi jedynie pod koniec roku, kiedy to radni planują spotkać się zarówno w listopadzie jak i grudniu, co jest spowodowane m.in. koniecznością procedowania nad planem budżetowym oraz wieloletnią prognozą finansową na kolejne lata.

Znane są już także plany pracy poszczególnych komisji stałych, z którymi można zapoznać się tutaj.

udostępnij
do góry