• język migowy
 • BIP
 • EU

Plany budżetowe na 2019 rok

27 Grudnia 2018

Na przedświątecznej sesji Rady Miasta Knurów przyjęty został budżet na przyszły rok. W porównaniu do roku bieżącego, zwiększono wysokość planowanych dochodów o 11,5 miliona złotych, do poziomu 170 711 757 zł. Większe będą także wydatki, które sięgną 203 626 789 zł. Będzie to więc wzrost o 4,5 miliona złotych w stosunku do tegorocznego budżetu.

Podczas konstruowania uchwały budżetowej przyjęto jako priorytet przeznaczenie przychodów wyłącznie na cele inwestycyjne. Jak podkreślał tuż przed przyjęciem uchwały Prezydent Miasta Adam Rams, budżet po stronie wydatków na inwestycje zawiera kwotę 61 milionów złotych co oznacza, że co trzecia złotówka wydana zostanie na przedsięwzięcia inwestycyjne. Wśród nich, do najważniejszych można zaliczyć:

 1. kontynuację budowy centrum przesiadkowego w Szczygłowicach, na które miasto pozyskało pieniądze unijne,
 2. rozpoczęcie budowy centrum przesiadkowego FOCH wraz z systemem ścieżek rowerowych, na które miasto pozyskało pieniądze unijne,
 3. budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Lignozy i Zwycięstwa w Szczygłowicach,
 4. sukcesywną modernizację dróg gminnych, w tym ulicy: Dywizjonu 303, Piłsudczyków II, Parkowej, Kościelnej, Mieszka I, Oprócz nowej nawierzchni i chodników, większość tych ulic otrzyma nowe miejsca parkingowe,
 5. zagospodarowanie placu za OSP Knurów (w rejonie skrzyżowania ul. Wilsona z ul. 1 Maja). Projektowane jest nie tylko wybudowane drogi manewrowej dla pojazdów Straży, ale także 41 ogólnodostępnych miejsc postojowych,
 6. kontynuację I etapu termomodernizacji budynków mieszkalnych na III Kolonii. Zabiegi termomodernizacyjne wraz z likwidacją źródeł niskiej emisji obejmą budynki przy ul. Dworcowej 7, 9, 11, 15, Mickiewicza 2, 6, 10 oraz Sienkiewicza 1.  Zakres prac oraz końcowy efekt porównywalny będzie do ukończonego w roku ubiegłym generalnego remontu budynku przy ul. Dworcowej 13. Warto zaznaczyć, że cały projekt termomodernizacji obejmuje łącznie 13 budynków. Na zadanie to Gmina ubiega się o dofinansowanie unijne,
 7. budowę hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie,
 8. wykonanie rzeźby św. Barbary, z wkomponowaniem atrybutu infrastruktury technicznej kopalni,
 9. budowę tężni solankowej w rejonie oczka wodnego na osiedlu Wojska Polskiego II,
 10.  modernizację budynku A Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 na potrzeby przedszkola,
 11. kontynuację modernizacji stadionu miejskiego przy ul.Dworcowej,

Oprócz inwestycji, część środków budżetowych miasta przeznaczona jest na wydatki bieżące, które są niezbędne między innymi na utrzymanie standardu istniejącej bazy majątkowej (szkoły, obiekty sportowe, kulturalne, budynki mieszkalne, drogi itp.).

W budżecie znalazły się również środki w wysokości 3 657 000 zł na sfinansowanie zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym lub innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych w obszarach: pomocy społecznej, kultury, działalności sportowej, profilaktyki zdrowotnej, edukacji, prowadzenia świetlic środowiskowych, ochrony środowiska.
 
Omówienie budżetu miasta na 2019 rok dostępne jest tutaj.


udostępnij
do góry