• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Podatek od nieruchomości bez większych zmian

Podatek od nieruchomości bez większych zmian

13 Grudnia 2018

11 grudnia br. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Uchwała Rady Miasta Knurów Nr II/20/18 w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów. Przypomnijmy, że powyższą uchwałę knurowscy radni przyjęli na sesji w dniu 3 grudnia br.

Z analizy zapisów uchwały wynika, iż generalnie przewiduje się utrzymanie stawek w podatku od nieruchomości na takim samym poziomie, jak w roku bieżącym. Zmiany obejmą jedynie 2 przypadki, w których planuje się przyjęcie stawek maksymalnych. Sytuacja ta dotyczy opodatkowania gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi  lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych. Proponowana stawka ma wynieść 4,71 zł za 1 hektar. Drugi przypadek odnosi się do gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, które pomimo wydanych decyzji prawno-budowlanych nie zostały zabudowane w okresie 4 lat, licząc od daty wejścia w życie planów zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających zabudowę mieszkaniową bądź usługową. W tym przypadku stawka ma wynieść 3,09 zł za 1 metr kwadratowy.

Decyzje podatkowe na 2019 rok  wraz z wysokością poszczególnych rat oraz terminem ich zapłatty doręczane będą podatnikom w miesiącu lutym przyszłego roku.

do góry