• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Porządkowanie gospodarki ściekowej w Knurowie dobiegło (..)

Porządkowanie gospodarki ściekowej w Knurowie dobiegło końca

5 Stycznia 2016

Przez blisko 5 lat, z różnym natężeniem, trwały w Knurowie prace ziemne związane z kompleksowym uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście, przede wszystkim na terenie Starego Knurowa.

Ponad 60 kilometrów nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 10 km przyłączy, 10 przepompowni, nowy specjalistyczny sprzęt do bieżącego monitoringu sieci, to efekt największej inwestycji w historii samorządu terytorialnego Knurowa.

Dzięki realizacji projektu, którego koordynatorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie, gminie udało się na czas spełnić wymogi wynikające z obowiązującego prawa, dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Realizacja tego zadania odbyła się z udziałem środków unijnych, na które miasto pozyskało środki  w ramach Funduszu Spójności w wysokości 81% kosztów całkowitych, które wyniosły 86 mln złotych.

Podczas symbolicznego spotkania, które odbyło się z udziałem zaproszonych gości we wtorek 29 grudnia 2015 r. na terenie knurowskiej oczyszczalni ścieków podkreślono, że w ramach wykonanych kontraktów przyłączono kanalizację sanitarną do 100% wszystkich posesji, których właściciele mieli zawarte umowy na odprowadzanie ścieków. Spośród posesji, których właściciele byli zobligowani do przyłączenia we własnym zakresie, wykonanych zostało blisko 80% przyłączy.

Warto zaznaczyć, że oprócz środków unijnych, które wsparły inwestycję, gmina wygospodarowała 470 tys. zł w ramach własnego budżetu na uruchomienie specjalnego programu pomocowego dla mieszkańców na częściowe partycypowanie w kosztach wykonania przyłączy kanalizacyjnych do prywatnych posesji.

 

  Zaproszeni goście, w tym radni Rady Miasta Knurów, zapoznali się z efektami inwestycji (fot. Przegląd Lokalny)

   

Słowa podziękowania na ręce Prezesa PWiK sp. z o.o. w Knurowie B.Tyszkowskiego złożył Prezydent Knurowa Adam Rams (fot. Przegląd Lokalny)

                                                  

Relacja reporterska z zakończenia inwestycji:  

  
 

udostępnij
do góry