• język migowy
  • BIP
  • EU

Pozimowe porządki na drogach

7 Kwietnia 2010
Pozimowe porządki na drogach
pierwsze roboty przy ul.Floriana  fot.UM Knurów
pierwsze roboty przy ul.Floriana fot.UM Knurów

Dziury, wyrwy, popękane nawierzchnie, oraz wszelkiego typu nierówności, to ślady jakie na naszych drogach pozostawiła po sobie miniona zima.

Dziury, wyrwy, popękane nawierzchnie, oraz wszelkiego typu nierówności, to ślady jakie na naszych drogach pozostawiła po sobie miniona zima.

Udręki kierowców powinny się jednak niedługo skończyć, gdyż Gmina Knurów rozstrzygnęła konkurs i wyłoniła firmę, która sukcesywnie będzie usuwać zniszczenia powstałe na skutek zimowych mrozów.


 

W wyborze oferty w postępowaniu pn. "Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów" 26.03.2010 została wybrana oferta firmy TECHROL 2” S.C. J. Bochoń W. Bochoń z Sośnicowic.

Firma ta będzie prowadzić remonty oraz naprawy zniszczonych nawierzchni w naszym mieście w całym okresie 2010 roku. Środki, jakie na ten cel wyasygnowano z miejskiej kasy wynoszą 250 tys zł i zakładają sfinansowanie zarówno doraźnych interwencji w postaci wypełniania ubytków masą bitumiczną, jak i remonty docelowe, polegające na wycięciu zniszczonego asfaltu do poziomu warstwy konstrukcyjnej i zastąpienie go nowym fragmentem.

Na pierwszy ogień pójdą największe dziury i wyrwy pozimowe zaobserwowane zarówno przez inspektorów drogowych knurowskiego magistratu jak i zgłaszane do tut. Urzędu przez Straz Miejską, Policję czy też mieszkańców.

udostępnij
do góry