• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i (..)

Programy profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i szyjki macicy

11 Marca 2014

Do tut. Urzędu zwróciło się Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, pełniące rolę Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy z prośbą o zamieszczenie informacji dot. w/w programów.

Informujemy, iż na niżej wymienionych stronach internetowych znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje dla kobiet i świadczeniodawców Programów oraz dane adresowe Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

www.raksutka.org

e-mail: biurowok-p@io-gliwice.pl

tel. 32 278 96 73

Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy

www.rakszyjki.org

e-mail: biurowok-sm@io.gliwice.pl

tel. 32 278 97 58

 

 

Natomiast pod hasłem - Gdzie się badać? - znajduje się lista adresów i telefonów do świadczeniodawców z województwa śląskiego, którzy wykonują bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Logo

 

 

 

 

udostępnij
do góry