• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Przetarg na remont budynku przy ul.Dworcowej 7

Przetarg na remont budynku przy ul.Dworcowej 7

18 Stycznia 2019

Realizowana w ramach projektu unijnego termomodernizacja budynków mieszkalnych III Kolonii wkracza w kolejny etap. Do remontowanych aktualnie obiektów przy ul.Dworcowej 9,11 i 15 dołączą w najbliższym czasie kolejne budynki przy ul. Dworcowej 7, Sienkiewicza 1 oraz Mickiewicza 2.

Warunkiem rozpoczęcia prac remontowych jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzgodnienie z dotychczasowymi lokatorami kwestii zapewnienia lokalu zastępczego na czas remontu lub mieszkania docelowego, w przypadku jeśli najemca podejmie decyzję o zmianie miejsca zamieszkania w obrębie  komunalnych zasobów mieszkaniowych.

Następnym etapem jest wyłonienie wykonawcy robót budowalnych i termomodernizacyjnych, dlatego też Urząd Miasta Knurów ogłosił kolejny przetarg, przedmiotem którego tym razdem jest budynek przy ul.Dworcowej 7. 

Procedura zamówienia publicznego ma  formę przetargu nieograniczonego, a zatem nalezy pamietać, ażeby zapoznać się z warunkami przetargowymi oraz pamiętać o terminiie złożenia oferty prztargowej do dnia 18 lutego 2019 roku do godziny 8.00 rano.

Ważne: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu lub w załączniku nr 9 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP i/lub poczty elektronicznej, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Uwaga: Po przesłaniu ww. Formularza zostanie wygenerowany identyfikator niezbędny do późniejszej zmiany lub wycofania oferty (dodano w dniu 29 stycznia 2019)Budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 7

do góry