• język migowy
  • BIP
  • EU

Przybędzie tras rowerowych

30 Października 2019

Realizowany przez Gminę Knurów ze środków unijnych projekt budowy Centrum Przesiadkowego FOCH, ma w swoich planach nie tylko stworzenie nowoczesnego zaplecza obsługującego komunikację autobusową, ale także budowę ścieżek rowerowych. Ich trasa przebiegać będzie od Centrum Przesiadkowego wzdłuż ulicy Szpitalnej aż do obwodnicy z terenami KSSE w kierunku ul.Rakoniewskiego. Po zrealizowaniu całości zadania, powstanie sieć ścieżek rowerowych, która połączy w jedną wspólną całość wybudowane już do tej pory odcinki przy ul.Kosmonautów oraz w rejonie osiedli Wojska Polskiego I i II. 

Aktualnie, widać już koryto ścieżki, która biegnie w kierunku ul.Rakoniewskiego obejmując odcinek od końca obwodnicy KSSE do cmentarza komunalnego. Choć nawierzchnia bitumiczna jest już wykonana należy pamiętać, że w dalszym ciągu jest to jeszcze teren budowy, tak więc z korzystaniem z tej ścieżki należy się wstrzymać do zakończenia  budowy. 

Kierowcy jadący ulicą Szpitalną w kierunku zjazdu na DK 78 zauważyć mogą prace przy przebudowie ciągu pieszego na odcinku od ul.Ułanów do ronda ,,Cztery pory roku". Poszerzany jest pas terenu, na którym powstaje kolejny odcinek. Wg. planów firmy wykonawczej, zarówno fragment przy ul.Szpitalnej jak i ten biegncy w kierunku Rakoniewskiego powstanie do końca roku.

Z planami inwestycyjnymi Gminy Knurów skorelowany został także remont skrzyżowania ul. Kosmonautów z ul.Szptalną. Zadanie inwestycyjne wykona na swoim odcinku w przyszłym roku Starostwo Powiatowe, dzięki czemu powstanie ostatni brakujący odcinek ściażki- od ul.Kosmonatów do skrzyżowania z ul.Ułanów.

 

  Pierwszy odcinek 900 metrów ścieżki powstał już przy okazji budowy obwodnicy (fot. K.Jojko)

 

  Pozostały fragment w kierunku ul.Rakoniewskiego aktualnie jest realizowany (fot. K.Jojko)

udostępnij
do góry