• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Raport o stanie gminy na najbliższej sesji Rady Miasta

Raport o stanie gminy na najbliższej sesji Rady Miasta

17 Czerwca 2024

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.) opracowany został „Raport o stanie Gminy Knurów za 2023 r.”, który stanowi podsumowanie działalności Prezydenta Miasta w ubiegłym roku.

Raport zawiera informacje na temat tego, jak realizowane były zadania gminy, obowiązujące w gminie polityki, programy i strategie oraz uchwały Rady Miasta. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 174/BWP/2024 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 kwietnia 2024r. raport podlegał publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Knurów pod adresem https://www.knurow.pl/miasto-knurow/ogloszenia-urzedu/Zarzadzenie-Nr-174BWP2024-Prezydenta-Miasta-Knurow-z-dnia-30.04.2024r/idn:4482 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://knurow.bip.info.pl/dokument,iddok,41703,idmp,1042,r,r .

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Rada Miasta rozpatruje Raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium. Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się również debatę, która poprzedza głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania, co będzie miało miejsce na najbliższej sesji Rady Miasta Knurów, która odbędzie się 19 czerwca br. w sali sesyjnej Ratusza miejskiego przy ul. Niepodległości 7. Początek sesji o godz. 11.00

Transmisję z sesji można oglądać na portalu eSesja.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się TUTAJ

do góry