• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Roboty publiczne pomocne w działaniach samorządu

Roboty publiczne pomocne w działaniach samorządu

7 Marca 2012

Sposobów na walkę z kryzysem i bezrobociem jest wiele, a jednym z nich są roboty publiczne. Tylko w tym roku Gmina Knurów zakontraktowała blisko 60 tys. zł na subsydiowane miejsca pracy.

W ostatnich latach rozwiązanie to jest często stosowane  jako narzędzie do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Do bezrobotnych, będących w szczególnej (trudnej) sytuacji na rynku pracy przepisy zaliczają osoby:

  • do 25 roku życia
  • długotrwale bezrobotne
  • powyżej 50 roku życia
  • bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego
  • niepełnosprawne
  • samotnie wychowujące dzieci
  • opuszczające zakłady karne

Osoby takie często mają problem w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą bądź w powrocie na rynek pracy po długiej przerwie. Dlatego też z inicjatywy Gminy Knurów, po akceptacji ze strony Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach, uruchomiono środki z Państwowego Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych z terenu Knurowa.
Na podstawie porozumienia nr SZ-IRP-BŚ-762-1/2012 podpisanego w dniu 25.01.2012r. pomiędzy Gminą Knurów a PUP Gliwice, do prac zostało skierowanych 23 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Pracować będą 40 godzin w tygodniu w 6 Miejskich Przedszkolach, 6 Szkołach Podstawowych, 3 Gimnazjach, MOPS-ie, Urzędzie Miasta. Łącznie przepracują 8140 godzin, co daje wartość 59.422 zł. PUP Gliwice zrefunduje 60% kosztów.

Roboty publiczne  realizowane będą w okresie od lutego do listopada 2012r. a w ich ramach wykonywane będą prace porządkowe wewnątrz i na zewnątrz budynków, prace pomocnicze w kuchni, roznoszenie poczty, prace porządkowe w ogrodzie.

Organizatorem robót publicznych na obszarze Gminy jest Prezydent Miasta, a pracodawcą poszczególne jednostki i podmioty, na terenie których pracują te osoby.

udostępnij
do góry