• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rozstrzygnięto kolejny konkurs dotacyjny

Rozstrzygnięto kolejny konkurs dotacyjny

24 Marca 2016

81,5 tys. złotych trafi do stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego z Knurowa oraz działających na terenie miasta, na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z dziedziny polityki społecznej w roku 2016, dwadzieścia osiem ofert zostało zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego z budżetu miasta. Pieniądze przeznaczone zostaną na dofinansowanie działań na rzecz wsparcia najuboższych, organizacji festynów i imprez integracyjnych oraz rocznicowych, zajęć z obszaru profilaktyki zdrowia, edukacji oraz dziedzictwa kulturowego, czy też na dzialałność statutową organizacji hobbystycznych.

Wszystkie oferty przeszły weryfikację pod względem formalnym oraz zgodności z regulaminem konkursu, po czym specjalna Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Piotra Surówki, po dokonaniu wnikliwej oceny nadesłanych projektów przedstawiła listę beneficjentów wraz z propozycją kwot dofinansowania do akceptacji Prezydentowi Miasta.

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 95/BWP/16 z dnia 23.03.2016r. wybrano następujące projekty:

                                                                 

Lp.

Nazwa i adres organizacji pozarządowej

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji (zł)

1.

PTTK Gliwice – Koło TRION Knurów
ul. Rynek 11
Promocja działalności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych; pt.„Baw sie z TRION-em”

  2.000

2.

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Knurów ul. Szpitalna 8

Promocja działalności artystyczneji sportowej osób niepełnosprawnych; pt. „Koło teatralne Limitowani”

4.000

3.

Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10

Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„Ze zdrowiem wśród młodzieży”

1.000

4.

Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10

Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„Działalność klubu HDK-PCK”

1.500

 5.

Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków Knurów
ul. K. Wielkiego 6

Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„Sudety przyjazne diabetykom”

2.500

 6. Fundacja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej-Promyczek
Knurów ul. Kapelanów Wojskowych 2
Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.  „Indywidualne zajęcia profilaktyczno-teraupetyczne dla dzieci

4.000

 7.

Fundacja Arka noego; Gliwice ul.Kościuszki 1c  

Prowadzenie konsultacji i szkoleń dla osób dotkniętych skutkami uzależnień pt. ,,Bezpieczna przystań"

11.000

 8.

Towarzystwo Miłośników Knurowa   Knurów
ul. J. Sobieskiego 6

Edukacja społeczna pt. „Wykłady i warsztaty psychoedukacyjne dla mieszkańców Knurowa”

 

1.200

 

 9. Polski Związek Działkowców ROD im. ks. Dzierżona w Knurowie Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Impreza dożynkowa”

1.000

 10. Fundacja Rozwoju Lokalnego, Knurów ul. Dworcowa 38A Edukacja społeczna pt. „Komputer +45”

4.000

 11. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ZOR Knurów ul. Szpitalna 8 Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Wycieczki i spotkania integracyjne”

4.000

 12. OPZW Katowice Koło Nr 28 Knurów ul. Dworcowa 37D Promocja działalności hobbystycznej; pt. „Wędkarstwo-nauka, aktywny wypoczynek, współzawodnictwo sportowe”

3.000

 13. Stowarzyszenie Fight Club
Knurów ul. Szarych Szeregów 2D/6
Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Zajęcia z samoobrony dla kobiet i mężczyzn”

3.000

 14. Towarzystwo Miłośników Knurowa Knurów
ul. J. Sobieskiego 6
 Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Zajęcia taneczne z elementami zumby”

1.000

 

 15.

 

Stowarzyszenie Miłośników Drobnego Inwentarza Knurów
ul. Wilsona 28

Promocja działalności hobbystycznej; pt. „Wystawa drobnego inwentarza”

1.500

 16. Stowarzyszenie Orkiestra KWK Knurów
ul. Niepodległości 3
Organizacja działań związanych z kulturą  i ochroną dziedzictwa kulturowego; pt.„Młodzi knurowscy soliści z towarzyszeniem orkiestry”

5.000

 17. Polski Związek Działkowców ROD Szyb Wschód w Knurowie Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Impreza dożynkowa”

1.000

 18. Polski Czerwony Krzyż  Oddział Rejonowy Knurów
ul. Wilsona 10
Działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców; pt.„Pomoc ubogim mieszkańcom Knurowa w formie żywności”

10.000

 19. Koło Łowieckie Nr 98 Cyranka
Smolnica ul. Bierawki 1
Organizacja działań proekologicznych; pt. „Ekologiczna akcja informacyjno -wychowawcza”

2.000

 20. Rzymskokatolicka Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Parafialny Festyn Rodzinny”

3.000

 21. Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat; Gierałtowice ul.Korfantego 37D Organizacja działań aktywizujących mieszkańców; pt. „Rekreacja biegowa”

2.000

 22. Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam
Gliwice ul. Parkowa 5
Organizacja działań w zakresie  profilaktyki i promocji zdrowia; pt.„Na przekór SM”

2.000

 23. Towarzystwo Miłośników Knurowa Knurów
ul. J. Sobieskiego 6
Promocja działalności hobbystycznej; pt. „Talenty są wśród nas”

600

 24. PZHE i PE Katowice Oddział Knurów; ul.Konopnickiej 2 Promocja działalności hobbystycznej; pt. „Coroczny konkurs ptaków egzotycznych”

1.200

 25. Polski Związek Pszczelarzy; Katowice ul.Warszawska 2 Promocja działalności hobbystycznej; pt. „90-lecie Rejonowego Koła w Knurowie”

2.000

 26. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Antoniego z Padwy w Knurowie Organizacja działań związanych z kulturą  i ochroną dziedzictwa kulturowego; pt.„ Obchody 95 rocznicy tragedii na terenie Krywałdu”

2.000

 27. Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Cyryla i Metodego w Knurowie Działania związane z pomocą dla najuboższych mieszkańców; pt.„Wypoczynek dzieci i młodzieży - z przyjaciółmi w nieznane”

4.000

 28. Pracownia Edukacji Żywej; Mikołów ul.Krawczyka 17/48 Organizacja działań proekologicznych pt. ,,Recykling czyli powrót do natury"

2.000

                                                                                                                                  Razem: 81 500,00 zł

 

 

udostępnij
do góry