• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Rusza akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych.

Rusza akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych.

24 Września 2013

Od jutra (25.09.br.) specjalistyczna firma na zlecenie Urzędu Miasta w Knurowie odbierać będzie od właścicieli budynków jednorodzinnych niepotrzebne sprzęty i urządzenia określane mianem wielkogabarytowych. 

Wywóz zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, wyposażenia domu,  starych opon, oraz odpadów niebezpiecznych  z terenu  zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie nieodpłatnie- w dniach od 25 do 30 września 2013 roku wg. specjalnego harmonogramu.

Osoby zainteresowane pozbyciem się niepotrzebnego dobytku będą mogły wystawić go w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego wywóz lub w dniu wywozu  do  godziny 7:00 rano przed  posesję. Należy jednak pamiętać, aby wystawione rzeczy nie tarasowały dróg, przejść dla pieszych lub utrudniały normalne funkcjonowanie ciągów komunikacyjnych. Odpady (szczególnie niebezpieczne) nie mogą też zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub ich mieniu. 

Wszystkie odpady zostaną zebrane przez  PP-H-U Komart Sp. z o.o. a następnie poddane odzyskowi lub  unieszkodliwieniu. Z akcji wyłączone są jednakże odpady pochodzące z rozbiórek, gruz budowlany, styropian, papa, jak również odpady komunalne (śmieci z gospodarstw domowych) zarówno niesegregowane jak i podlegające segregacji.

Organizowana przez Urząd Miasta zbiórka ma charakter dodatkowej akcji, wspierającej normalną działalność stałych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skr. PSZOK), do których można przez cały rok oddawać niepotrzebne sprzęty.

Podobną akcję jak dla mieszkańców prywatnych posesji, knurowski magistrat zorganizuje dla lokatorów budynków wielorodzinnych w drugiej połowie października br.

udostępnij
do góry