• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszył konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

Ruszył konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

30 Grudnia 2019

Kwotę 378 000 złotych przeznaczono w nowym budżecie miasta na dofinansowanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie organizacji imprez i szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie, turystyce i rekreacji, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin, czy też prowadzenia działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe zadania, które będą realizowane, zostały określone w Programie współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2019 (Uchwała nr II/17/2018 z dnia 03.12.2018 r.) i obejmują:

  • szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji (w szczególności: piłka  nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, pięściarstwo, sporty siłowe, tenis stołowy, rekreacja biegowa, pływanie, kickboxing, karate),
  • organizację i prowadzenie spotkań wspierających dla osób uzależnionych i ich rodzin,
  • organizacja działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od 20 stycznia 2020 r. a skończy nie później niż do 15 grudnia 2020 r.

 

 Formularz ofertowy należy złożyć w  siedzibie Urzędu Miasta Knurów do dnia 20 stycznia 2020 r.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, dofinansowanie do realizowanych zadań może maksymalnie wynieść 80% kwalifikowanych kosztów. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty, warunkach umowy, zasadach kontroli i oceny są zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Treść ogłoszenia oraz formularz ofertowy dostępne są również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Knurowie przy ulicy Ogana 5.

Szczegółowych informacji w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 32 339-22-52 (Inspektor Krystian Pluta).

   

Ogłoszenie o konkursie ofert

Formularz ofertowy

do góry