• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego

Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego

13 Kwietnia 2018

W 2016 roku wystartowała pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy Knurowa zgłaszali, a następnie wybierali przedsięwzięcia, które należy zrealizować w ich miejscu zamieszkania. Podobnie w roku ubiegłym, przeprowadzono drugi nabór projektów, w wyniku którego wyłoniono zadania inwestycyjne oraz pomysły o charakterze zajęć edukacyjno-sportowych, których realizacja przypada na rok bieżący. Teraz przyszła kolej na trzecią odsłonę, która ruszyła oficjalnie w dniu 13 kwietnia br. Począwszy od tej daty można już składać wnioski, zawierające pomysły i propozycje  o charakterze inwestycyjnym, remontowym lub kulturalno-społecznym.

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami przyjętymi w Uchwale Rady Miasta Knurów dot. konsultacji społecznych nad budżetem obywatelskim, do zgłaszania projektów uprawnieni są knurowianie, którzy w momencie składania wniosku ukończyli 16 lat oraz uzyskali pisemne poparcie co najmniej 25 mieszkańców danego rejonu miasta, którego projekt dotyczy. Nadesłane propozycje poddane zostaną analizie merytorycznej przez specjalny Zespół ds. opiniowania projektów, powołany przez Prezydenta Miasta, po czym zaopiniowane projekty trafią do Komisji ds Budżetu Obywatelskiego powołanej przez Radę Miasta Knurów, celem podjęcia ostatecznej decyzji o dopuszczeniu lub odrzuceniu zgłoszonych projektów pod głosowanie mieszkańców.

Lista projektów dopuszczonych i odrzuconych podana zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej do 3 sierpnia br., po czym nastąpi etap konsultacji społecznych.

Ostatnim etapem będzie głosowanie mieszkańców na zatwierdzone projekty,co zgodnie z przyjętym harmonogramem powinno nastapić w okresie od  27 sierpnia do 9 września br. Dwa pierwsze projekty, które otrzymają najwięcej głosów w swoim rejonie, zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu miasta, celem zabezpieczenia środków na realizację.


Przyjmowanie zgłoszeń projektowych potrwa od 13 kwietnia do 11 maja 2018 r.Zapraszamy do odwiedzenia nowego Portalu konsultacji społecznych Miasta Knurów, gdzie znajdą Państwo wnioski do pobrania oraz pozostałe informacje na temat tegorocznych zasad udziału w III edycji Budżetu Obywatelskiego.

 

Zrealizowany w ramach I edycji budżetu obywatelskiego ciąg pieszy w rejonie osiedla Wojska Polskiego II

do góry