• język migowy
  • BIP
  • EU
Strona główna/Miasto/Informacje o Knurowie/Aktualności/Ruszyła budowa ronda w Szczygłowicach

Ruszyła budowa ronda w Szczygłowicach

30 Lipca 2019

Począwszy od środy 31 lipca br. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w rejonie inwestycji budowy nowego ronda przy zbiegu ulic Zwycięstwa i ul.Lignozy. Generalny wykonawca robót tj. Firma Usługowo Budowlana Fil-Bud Zbigniew Ziarkowski z Gliwic wybudowała 100-metrowy odcinek drogi z płyt betonowych, który pozwoli utrzymać drożność komunikacyjną tego newralgicznego skrzyżowania na czas remontu. Oczywiście, podczas tego typu prac, należy spodziewać się przejściowych utrudnień, szczególnie w godzinach szczytu, wykonawca będzie jednak starał się tak prowadzić roboty budowlane, aby w jak najmniejszym stopniu prowadzona inwestycja kolidowała z bieżącym ruchem drogowym.

Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowych linii autobusowych ZTM (dawny KZK GOP), natomiast lokalizacja przystanków ulegnie zmianie na czas budowy i zostanie przesunięta w rejon ul. Zwycięstwa oraz w głębi ul. Lignozy. Po zakończeniu prac oba przystanki wraz z zatoczkami autobusowymi wrócą na swoje dotychczasowe miejsce.

Przypomnijmy, że inwestycja budowy ronda była planowana przez Gminę Knurów już od kilku lat, gdyż dotychczasowe skrzyżowanie drogi wojewódzkiej ul. Zwycięstwa  z drogą powiatową ul.Lignozy należało do bardziej niebezpiecznych, ponadto przy większych opadach atmosferycznych, często było zalewane czy wręcz podtopione. Z uwagi na fakt, iż zarządcą ul. Zwycięstwa jest Województwo Śląskie, a ul. Lignozy Powiat Gliwicki, zaplanowanie terminu realizacji inwestycji uzależnione było od możliwości finansowych obu podmiotów oraz ustabilizowania się sytuacji związanej z występowaniem szkód górniczych w tym rejonie. Wszystkie pozytywne przesłanki zaistniały wreszcie w tym roku, a dzięki podpisaniu stosownych porozumień pomiędzy Gminą Knurów, a Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Powiatowych o współfinansowaniu inwestycji, możliwy był wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót.

Zgodnie z kosztorysem ofertowym, łączny koszt zadania wynosi 5 291 427,60 zł, z czego Gmina Knurów sfinansuje 1 775 156,52 zł. W zakres prac wejdzie budowa wysepki wraz z czterema zjazdami, przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa nowego oświetlenia, ciągów pieszo-rowerowych oraz wykonanie nowej nawierzchni wraz z oznakowaniem. Dodatkowo, wykonawca prac wybuduje drogę dojazdową dla właścicieli posesji wzdłuż ul. Lignozy umożliwiającą włączenie się do ruchu drogowego.

 

 tymczasowa droga z płyt betonoiwych od jutra przyjmie pierwsze pojazdy

 stare chodniki zostaną zastąpione estetycznymi i funkcjonalnymi ciągami pieszo-rowerowymi

zamiast kolizyjnego skrzyżowania powstanie nowe rondo

 

 

 

 

udostępnij
do góry