• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

18 Kwietnia 2018

Zgodnie z hamonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2018 rok, w środę 18 kwietnia br. odbędzie się kolejna sesja, podczas której radni obradować będą nad projektami 18 uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące interpelacji, odpowiedzi na interpelacje czy też sprawozdanie Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami oraz sprawy różne.

Wsród przygotowanych uchwał, zwraca uwagę projekt dotyczący przyjęcia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie oraz uchwała na mocy które wprowadzony zostanie w naszym mieście program stypendialny adresowany do uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów.

Wśród innych uchwał warto zwrócić uwagę na pakiet zmian dotyczących porozumień zawartych z Województwem Śląskim i Powiatem Gliwickim w sprawie przebudowy skrzyżowania ulicy Zwycięstwa z ulicą Lignozy. W związku z planowaną w tym rejonie eksploatacją górniczą, przesunięty zostanie termin rozpoczęcia robót na Ii kwartał 2019.

W porządku sesji nie zabraknie też pakietu uchwał dotyczących bieżących zmian i przesunięć w dochodach i wydatkach w budżecie miasta na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ostatnim punktem w głosowaniu nad uchwałami będzie wybór laureatów najważniejszej nagrody w mieście, jakim jest ,,Laur Knurowa". O nagrodę (osobno) w kategorii osób fizycznych i prawnych ubiega się w tym roku dwóch  kandydatów. W głosowaniu tajnym radni zdecydują o tym, czy otrzymają oni to zaszczytne wyróżnienie.

Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

 

do góry