• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja Rady Miasta

20 Listopada 2019

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Knurów na 2019 rok, w dniu dzisiejszym br. o godzinie 11.00 w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbyła się kolejna sesja, podczas której radni obradowali nad projektami 9 uchwał. Sesja będzie miała charakter zwyczajny, a więc w porządku obrad oprócz projektów samych uchwał znajdą się jeszcze punkty dotyczące sprawozdania Prezydenta Miasta Knurów z działalności pomiędzy sesjami, przyjęcie protokołów z poprzednich sesji oraz ogłoszenia i informacje.

W ramach przygotowanych projektów uchwał, poruszano kwestię ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów, mając na uwadze fakt, iż stawki podatku w latach 2014-2019 pozostały na nie zmienionym poziomie. Projekt uchwały zakłada wzrost stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. w zależności od rodzaju stawki, za wyjątkiem tych które wzorem lat ubiegłych ustalono w wysokości maksymalnej.

Wśród przygotowywanych uchwał przyjmowano projekt w sprawie „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. Przed przygotowaniem wspomnianego programu odbyło się spotkanie konsultacyjne w dniu 29.10.2019. Na realizację zadań priorytetowych określonych w projekcie uchwały zaplanowano kwotę 882 000,00 zł

W porządku sesji nie zabraknie też innych projektów, wśród których znajdzie się m.in. uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, czy też przygotowanego przez PWiK sp. z o.o. w Knurowie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.


Projekty wszystkich uchwał znajdują się tutaj.

 

udostępnij
do góry