• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja budżetowa

9 Grudnia 2019

W najbliższą środę 11 grudnia br. radni Rady Miasta Knurów spotkają się na ostatniej w tym roku sesji, zaplanowanej na godz. 11.00 w Miejskim Ratuszu przy ul.Niepodległości 7.

Radni procedować będą nad 22 projektami uchwał, w tym tej najważniejszej- dotyczącej budżetu miasta na 2020 rok. Zgodnie z porządkiem obrad, nie zabraknie też stałych punktów, takich jak przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności pomiędzy sesjami, czy też ogłoszenia i informacje.

Wśród przygotowanych projektów uchwał na plan pierwszy wysuwa się uchwała budżetowa. Zanim jednak do tego dojdzie, Rada Miasta zajmie się m.in. projektami uchwał w sprawie powierzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych, w sprawie określenia zobowiązań finansowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku bieżącego i uregulowane zostaną w roku przyszłym, czyli tzw. wydatów niewygasających, czy też uchwały zatwierdzającej roczny harmonogram pracy Rady oraz roczny plan pracy komisji stałych.

Na uwagę zasługuje także projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Knurów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 oraz pakiet uchwał, których celem jest przekształcenie oddziałów przedszkolnych w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie w Miejskie Przedszkole nr 1 w Knurowie oraz utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3.

Obecnie w budynku szkoły prowadzone są trzy oddziały przedszkolne, a sam obiekt przeszedł gruntowny remont i modernizację, celem dostosowania go do wymogów przedszkolnych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony związków zawodowych w zakresie połączenia obu placówek (Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 i nowotworzonego Miejskiego Przedszkola nr 1) w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny, ostatnim krokiem jest przyjęcie przez Radę Miasta Knurów aktu założycielskiego i statutu nowej placówki. Planowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 września 2020r.

Ostatnia uchwała, znajdująca się w porządku obrad, poświęcona będzie debacie nad projektem budżetu miasta na przyszły rok. Oprócz projektu uchwały budżetowej, na  sesji radni zajmą się również przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów, który to dokument jest niezbędnym uzupełnieniem budżetu miasta, określając strukturę wydatków i realizacji zobowiązań związanych z wieloletnimi przedsięwzięciami inwestycyjnymi.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj.

do góry