• język migowy
  • BIP
  • EU

Sesja nadzwyczajna

6 Grudnia 2017

Planowana w dniu dzisiejszym sesja Rady Miasta Knurów zwołana została w trybie nadzwyczajnym tj. poza ogólnym, rocznym harmonogramem sesji.

Radni rozpatrzą projekty 3 uchwał, związanych głównie z bieżącą gospodarką finansową miasta. Wśród nich, uwagę zwraca projekt dotyczący zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knurów, gdzie m.in. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, planowane do realizacji w przyszłym roku. Zabezpieczenie w roku bieżącym środków w budżecie pozwoli na uruchomienie już teraz procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót w formule ,,zaprojektuj i wybuduj", co powinno skrócić proces inwestycyjny. Mowa tu o zadaniu polegającym na wybudowaniu w rejonie oczka wodnego na osiedlu Wojska Polskiego II tzw. tężni solankowej. Wartość prac budowlanych ustalona została na 2 miliony złotych.

Rada zajmie się także projektem uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”. Jest to dokument, który jak sama nazwa wskazuje, Rada Miasta przyjmuje każdego roku, a który określa katalog działań profilaktycznych i edukacyjnych Gminy związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. 

Treść wszystkich uchwał znajduje się tutaj.

 

 

 

do góry